Transport Betingelser

Alle transporter der udføres af 3xwilhelmsen transport og team Wilhelmsen transport udføres efter følgende transportbetingelser

Alle landevejstransporter – såvel nationale som internationale – udføres i henhold til Bekendtgørelsen af lov om internationale fragtaftaler (CMR loven). Alle andre opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser (NSAB 2015)

 

Transport Betingelser

Forsikring & Forsikringsformidler

Forsikring

 1. Vi har tegnet en ansvarsforsikring- fragtførerforsikring – gennem tryg forsikring der dækker de skader, som vi er ansvarlige for og i henhold til de overfor nævnte transportbetingelser. Police numre:

3xwilhelmsen transport aps cvr:40394176: 620 11.042.138

 

Forsikringsformidler

Vi er godkendt til at formidle forsikringer, og kan derfor tilbyde formidling af vareforsikring/transportforsikring, der er en kaskoforsikring for det gods, der transporteres. Denne løsning kan tilvælges ved booking af en transport

Vores forsikring dækker ikke følgende varer

Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder og forsikringen dækker ligeledes ikke dyr, spejle og planter

Opbevaring Gennem 3xwilhelmsen.dk transport & Firmalager.dk

3xwilhelmsen.dk transport og Firmalager.dk forpligtiger sig til udelukkende at holde vores møbelopbevaring forsikret mod brand og tyveri. Det opbevarede er IKKE forsikret af firmaet. Har De indboforsikring, bør De OMGÅENDE meddele Deres forsikringsselskab vores opbevaringsadresse som er lægårdsvej 32f,8520 lystrup

Skade på dit gods

Skade på dit gods

Der skal reklameres straks ved levering, når der er tale om synlige skader. Ved ikke synlige skader skal der reklameres inden for 7 dage. Reklamation skal ske til Klage@3xw.nu

En skade der sker i forbindelse med aflæsning / pålæsning af gods hvor kunden selv hjælper, skal dækkes af kundens indboforsikring.

Skader på bygninger / gods i lagerhaller og private hjem skal oplyses til 3xwilhelmsen med det samme. Skader på inventar / gods der ikke er forberedt til flytning sker for kundens egen regning

Generelle Betingelser for transport

Priser
 1. Den oplyste pris er fra Stueplan til stueplan hvis andet ikke er aftalt. Prisen forudsætter desuden at der er hjælp til pålæsning / aflæsning hvis godset vejer over 40 kg med mindre andet er aftalt.
 2. Hvis du ønsker hjælp til op bæring eller nedbæring fra etageejendom eller 1 plans hus koster dette 125,- pr emne.
 3. Op bæring / nedbæring med 2 mand kan bestilles i Aarhus, Odense og København
 4. Den oplyste pris inkluderer moms, broafgift, forsikring, aflæsning og pålæsning, men ikke færge eller andre tillæg til ikke bro faste øer.
 5. Den oplyste pris inkluderer 15 minutters ventetid. Hvis der er væsentligt mere ventetid bliver dette faktureret med 6.5 kroner i minuttet
 6. Ønsker du selv at udregne din pris på en ny transport opgave kan dette gøres med vores prisudregner
Betaling
 1. Vi modtager på nuværende tidspunkt mobilepay og kontanter ved enten afsender eller modtager. Et par af vores biler tager også imod kreditkort. Desuden er det muligt at betale online.
 2. Bemærk dog at chaufføren kun har byttepenge op til nærmeste 100,- og derfor skal du have lige penge når vi ankommer.
 3. Virksomheder med et cvr nummer kan i stedet for at betale med det samme vælge at modtage en faktura der kommer på e-mail dagen efter transporten er udført. Vores betalings betingelser er 5 dage netto.
 4. Desuden kan disse oprette konto hos 3xwilhelmsen.dk hvis kørslen overstiger 10.000, – pr måned.
 5. En forgæves tur faktureres med antal brugte timer, min 406 kr. inkl. moms, – pr tur
 6. Hvis godsmængden overstiger det oplyste i din bestilling forbeholder vi os retten til at sætte prisen derefter. Du får altid oplyst prisen hvis dette skulle være tilfældet. –
 7. 3xwilhelmsen giver ikke kredit til privat kunder, disse skal betale inden turen afsluttes 
Pakning
 1. Alt gods pakkes forsvarligt af afsender med mindre andet er aftalt. Vi har 30 flyttetæpper i bilen og kan pakke det meste på den måde. Du kan læse mere om klargøring af gods til transport her https://3xwilhelmsen.dk/ofte-stillede-spoergsmaal/
Afhentning og Levering af gods
 1. Der kommer automatisk en sms 30 minutter før ankomst på adressen. I din ordrebekræftelse har vi desuden oplyst dato og tid for afhentning og levering (2 timers intervaller)
 2. Læs mere under ofte stillede spørgsmål for information om afhentnings og Leverings betingelser her https://3xwilhelmsen.dk/ofte-stillede-spoergsmaal/
 3. arbejdstilsynet må vi ikke ved afhentning og levering tage vores sikkerhedssko af, derfor skal du som kunde sørge for at adgangsvejen er ryddet og evt. lægge plast ud på sarte gulve og tæpper.

3xwilhelmsen.dk har tilladelse til at køre med våben og ammunition, ved sådanne transporter køres godset direkte uden stop og kan ikke udføres i forbindelse med andre transporter.

Vi forbeholder os for eventuelle fejl på vores prisberegner og på hjemmesiden generelt.

Alle tilbud er gældende 14 dage fra dags dato 

Kontakt os hvis du har nogle spørgsmål ang. ovenstående Transportbetingelser

Download vores transport betingelser her